středa 13. března 2024

Poprvé muselo být použito pravidlo X.E, bohužel...

Poprvé během šestnácti let muselo být použito pravidlo X.E. Bohužel se vedoucí týmů ŠK Horní Krupá a D.C. Sport Bar Světlá nedokázali domluvit na termínu odloženého utkání. To se na základě rozhodnutí sekretáře odehraje ve volném termínu 17. března se začátkem utkání v 15:00 hodin.

Jaký byl průběh

Tým Křupky požádal o odložení utkání 1. kola nadstavbové soutěže 1. ligy z důvodu nedostatku hráčů s dostatečným předstihem (7 dní před plánovaným utkáním). Družstvo Sport Baru s nevolí muselo souhlasit. S nevolí píšu proto, že termín utkání byl již předem znám a že Křupky již během sezony odehrály několik zápasů mimo předepsaný termín. Avšak tyto zápasy byly odehrány dle pravidel, jelikož to byly všechny předehrávky a bylo to tak dle pravidel (počet předehrávek není omezen).

Když Sport Bar navrhl náhradní termíny odehrání, tak vedoucí Křupek odmítl všechny navrhované termíny a navrhl svoje. Ty termíny však Sport Bar odmítl s tím, že se v žádný nesejdou a tak muselo být uplatněno pravidlo X.E. - sekretář RŠS musí rozhodnout spor a navrhnout termín utkání.

Komentář sekretáře RŠS

Dosud vždy platilo, že předehrávky či dohrávky jsou o domluvě dvou týmů. Bohužel se nyní stalo, že týmy se nedomluvily. Potom se musí rozhodnout o termínu a jediný rozumný termín odehraní je volná neděle určená pro čtvrtfinále poháru. Tento termín by týmy hrály tak i tak, kdyby postoupily v poháru. Proto je navržena neděle 17. března. Členové obou týmů o tom byli informováni.

Co se týče pravidel, tak je to k diskuzi na nejbližší schůzi kapitánů a vedoucích družstev po skončení sezony. Určitě je potřeba vyřešit možnosti odkládání utkání, předehrávek a dohrávek. Bohužel, toto bude téma Nr. 1.

Výtah z pravidel

X.D. Ke změně termínu ligového utkání může dojít pouze se souhlasem vedoucích obou družstev. Zásadně platí, že přeložená utkání se pouze předehrávají. Pouze výjimečně může být utkání odehráno po původně stanoveném termínu, a to nejpozději tak, aby nedošlo ke zpochybnění regulérnosti soutěže. Změna termínu musí být nahlášena a schválena předem sekretářem RŠS! Každý tým může požádat souběžně pouze o jednu dohrávku. Do odehrání takto přeloženého zápasu nemůže žádat o další přeložení, tedy o další dohrávku jiného utkání. Výjimky v odůvodněných případech povoluje výhradně sekretariát RŠS.

X.D.1. Odkládání zápasů

- při počtu 13 a více hráčů na soupisce nelze odkládat utkání, pouze se souhlasem sekretáře

- max. počet 3 odložených utkání za sezonu (netýká se předehrávek)

- utkání lze po domluvě odložit nejdéle 24h před termínem odehrání (tzn. nejdéle v sobotu do 14h)

- předehrávat utkání lze libovolně a počet předehraných utkání není omezen, avšak pouze po domluvě mezi vedoucími družstev

- pro předehraná utkání platí, že tým, který potřebuje předehrát utkání, informuje sekretáře o novém termínu utkání

- pro odložená utkání platí, že pokud tým potřebuje odložit utkání, musí informovat sekretáře, zdůvodnit odklad a nahlásit předpokládané termíny odehrání; zároveň informuje soupeře (dále platí, že dokud není odehrané odložené utkání, nelze odkládat další)

X.E. Pokud se na eventuální změně termínu kapitáni nedohodnou, oznámí toto sekretáři RŠS, který tento spor rozhodne a oznámí výsledek rozhodnutí oběma družstvům. V oprávněných případech může sekretář svazu výjimečně rozhodnout o změně termínu ligového utkání. 

Žádné komentáře:

Okomentovat