úterý 23. listopadu 2021

Startují nadstavbové soutěže.?!

Nadpis článku je možná zavádějící, ale i za podmínek stanovených vládou lze pokračovat v ligové soutěži bez jakéhokoliv omezení. Bude potřeba ale splnit několik podmínek...

1) Hrací místo

Pro ligová utkání jsou hrací místa ve většině případů hospody/restaurace ale také spolkové či soukromé kluby. V případě hospod/restaurací, kam může veřejnost, je nutné mít po dobu utkání zavřeno pro veřejnost. Věřím, že máte s hospodským/majitelem dobré vztahy a toto se dá zařídit. Případně zvolit hrací čas tak, aby to hospodu výrazně neomezovalo (asi neprojde utkání v době obědů apod.). To je základní podmínka, bez které to nejspíše nepůjde.
Tím bude splněn základní bod 14) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 22. 11. 2021 - ...konání soukromé/spolkové/sportovní akce apod...

2) Počet účastníků

Počet účastníků utkání nesmí přesáhnout více jak 20 osob, což je lehce splnitelné, jelikož utkání může hrát maximálně 16 osob (8 hráčů na každé straně vč. náhradníků) + obsluha.
Pokud bude muset být na utkání více jak 20 osob, bude muset být splněn bod 17 (neg. PCR test, očkování, prodělaná nemoc apod...) a to nechceme.
Tím bude částečně splněn bod 14) d.

3) Organizátor/rozhodčí/pořadatel

Při utkání musí být přítomna osoba organizující sportovní utkání. Tím se rozumí kapitán/vedoucí domácího týmu a to je na utkání vždy splněno. V případě nepřítomnosti kapitána musí stanovit svého zástupce.
Tím bude částečně splněn bod 14) d.

4) Evidence osob

Osoba organizující sportovní utkání (tj. kapitán domácího týmu) musí vést vždy evidenci osob účastnících se utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno a příjmení) a kontaktního údaje (mobil, e-mail...) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne sportovního utkání. Ve zkratce - už samotný zápis o utkání je evidencí účastníku utkání. Jen je nutné zapsat všechny přítomné hráče včetně náhradníků a zápis uchovat. Případně si může hospodský vést vlastní evidenci.
Tím bude částečně splněn bod 14) d.

5) Zdraví

Samozřejmě se utkání nemůže zúčastnit osoba, která vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19. Tzn., že když mi nebude dobře (teplůtka, kašílek apod...), tak prostě nikam nejdu :-), logické a lehce splnitelné.
Tím bude celkově splněn bod 14) d.

6) Ochrana dýchacích cest

Tzv. respirátory se nevztahují na osoby, členy týmu při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni - dle bodu 2) bb mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 15. 11. 2021.

Závěr

Pokud budou tyto podmínky splněny, tak k odehrání utkání nic nebrání. Samozřejmě chápu obavu hospodských i hráčů při případných kontrolách ze stran ochránců pořádku a hygieny. A také si jsem vědom závažnosti situace, nikoho tak nenutím k odehrání utkání. Proto v této situaci není povinnost utkání hrát a nebudou také žádné sankce při případné kontumaci - prostě se utkání odloží na neurčito.

A pokud se rozhodnete pokračovat v soutěži, výše máte jasný návod posvěcený ministerstvem zdravotnictví, jak utkání uskutečnit. Je k tomu nutné se vždy domluvit s druhým týmem, jak na tom je, jestli přijede nebo uspořádá zápas (např. má klub), je to na vás. Finálové skupiny - 1.liga a 2.liga se hrají doma X venku, takže můžete např. přehodit pořadatelství. Prosím jen o informace, zda-li se utkání hrát bude nebo ne.
Rozpisy utkání - 1.liga, 2.liga.

K tomu přikládám kompletní výtah aktuálních opatření (23. 11. 2021) z webu www.vlada.cz.

Aktuálně platná mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví:

P.S.: Snad je to pro všechny srozumitelné, v opačném případě se mi ozvěte a pokusím se lépe vysvětlit.

Děkuji Barny


Žádné komentáře:

Okomentovat